NEMZETKÖZI KERESŐ

 

BOLOND.HU

 

1001 bolond mondás, szólás
 

Be furcsa, hogy az ember látja, milyen kacagnivaló bolond más, mikor szerelmes, mégis egyszer aztán kikacagtatja saját magát is, amikor szerelembe esik ő is. (...) Megesküdni ugyan nem mernék , hogy a szerelem osztrigává nem bűbájol engem is, de arra aztán megesküszöm, hogy amíg osztrigává nem változtam, ilyen bolond nem leszek. William Shakespeare

 

 

A bolond akkor a legijesztőbb, ha igazat mond. Anatole France

 

 

Nincs jobb világ a másvilágnál,
mely halkan létlen létre bont,
mert jobb ha nem látsz, mint ha látnál,
s hol semmi érzés, semmi gond.
Mert jobb ha nem látsz, mint ha látnál,
és jobb a száraz, puszta csont
ez ideges, husos világnál,
mely oly keserves és bolond.
 Babits Mihály

 

 

Az igazat bármelyik bolond képes elmondani. De jól hazudni, ahhoz tehetség kell. Samuel Butler

 

 

A bolond ember eléggé logikus, csak az épelméjűek bírálata felületes. Rejtő Jenő

 

 

A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.  Biblia

 

 

A bolondok paradicsoma a normálisoknak pokol.  Gyilkos elmék c. film

 

A bölcs éppen azért bölcs, mert szeret. A bolond pedig azért bolond, mert azt hiszi, hogy megértheti a szerelem lényegét. Paulo Coelho

 

 

A világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Petőfi Sándor

 

 

A bolond is tudja, hogy a csillagokat nem lehet elérni, ez azonban nem gátolja meg a bölcset, hogy próbálkozzon vele. Harry Anderson

 

 

Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul, mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok, maradni úgyse mer,
s ha kérdezed, miért nem? még visszaszól talán,
hogy várja őt az asszony s egy bölcsebb, szép halál.
 Radnóti Miklós

 

 

A bolondok, akik büszkén a világ elé tárják szívüket, akik nem tudnak uralkodni az érzelmeik felett, gyötrő emlékeken rágódnak, és hagyják, hogy bárki feldühítse őket - más szóval a gyenge emberek - mind esélytelenek a Sötét Nagyúrral szemben! Joanne Kathleen Rowling

 

 

Apám bolond, légvárakat épít.
A bátyám őrült, azokban él.
Anyám meg takarítja őket.
 Rita Rudner

 

 

Nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Philip James Elliot

 

 

Ha a bölcs nem helyesel, az rossz; ha a bolond tapsol, az még rosszabb. Tomás de Iriarte

 

 

S tudtam nagyszerűen, költősen szeretni,
Valaki számára egyetlenegy lenni,
Úgy-úgy elborulni részeg szerelemben,
Hogy bolond álmokban sem lehetne szebben.
 Ady Endre

 

 

A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a szívével beszél. Benjamin Franklin

 

 

Különös táj a lelked: nagy csapat
álarcos vendég jár táncolva benne;
lantot vernek, de köntösük alatt
a bolond szív mintha szomorú lenne.
 Paul Verlaine

 

 

Bolond az, aki nem képes kifejteni a gondolatait. Mintha idegen országban lennél: mindent látsz, mindent értesz, ami körülötted zajlik, de képtelen vagy kifejezni magad, és nem tudsz segítséget kérni, mert nem érted a nyelvet, amit beszélnek.
- Mindannyian éreztünk már ilyet.
- Így vagy úgy, mindannyian bolondok vagyunk.
 Paulo Coelho

 

 

Az öreg bagoly nem szereti, ha fiatalnak és férfiasnak mondják. Én már utam végére érkeztem, és az, aki mást mond, vagy bolond, vagy hazug, vagy mindkettő. Darren Shan

 

 

Ki szúnyog ellen oly fegyvert ragad,
Mit medve ellen vinni hősiség,
Bolond.
 Madách Imre

 

 

Nincs veszett ügy, míg akad csak egy bolond is, aki küzd érte.  A Karib-tenger kalózai c. film

 

 

Ha a bolond következetes maradna a bolondságban: bölcs lenne. William Blake

 

 

Magányosság vitéze,
magam ellen vitéz,
barangoló borongó,
ki bamba bún borong,
borzongó bús bolyongó,
baráttalan bolond.
 Babits Mihály

 

 

Bolond ez a világ: arkangyallá változhatsz, megőrülhetsz vagy akármekkora gazember lehet belőled, senki sem látja. De hiányozzék csak egyetlen gombod... mindjárt észreveszi mindenki. Erich Maria Remarque

 

 

Én állat volnék és szégyentelen,
nélkületek, kik játszotok velem -
Köztetek lettem bolond, én a véges.
Ember vagyok, így vagyok nevetséges.
 József Attila

 

 

Valószínűleg nagyság, rendkívüli emberi nagyság kell ahhoz, hogy elviseljük egy közeli rokonunk sikerét. A legtöbb ember képtelen erre, s bolond, aki haragszik, mikor azt látja, hogy a család valamilyen finom, gúnyból, haragból, ellenérzésből szőtt szövetséggel fordul a sikeres családtag ellen. Mert mindig van egy ember a családban, akinek pénze van vagy híre, vagy befolyása, s a többi, a törzs, ezt az egyet gyűlöli aztán, és fosztogatja. Márai Sándor

 

 

Az igazság még egy bolond szájában is igazság, ha szeretetből születik! (...) Olykor egy bolond mondja ki az igazságot, olykor a gyerek. Mindig az, aki a szeretetből vett igazsághoz közelebb áll. És ez az igazság szabadokká tesz minket. Gyökössy Endre

 

 

A gyökér biztos benne, hogy az ág csak bohó bolond, és a föld a valóság. Az ég a maga világosságával üres képzelet. Rabindranath Tagore

 

 

Minél mélyebbre jutsz önmagadban, annál közelebb jutsz mások szívéhez. Ez a kettő ugyanaz, mert a te szíved és a másiké nem nagyon különbözik egymástól. Ha érted a saját lényedet, érted mindenki lényét. És akkor megérted, hogy te is voltál bolond, tudatlan, te is sokszor elbuktál, te is követtél el bűnöket önmagad és mások ellen. És ha mások még mindig ezt teszik, nincs semmi szükség a megítélésükre, a megbélyegzésükre. Nekik kell felismerniük és magukra kell hagyni őket; nem feladatod, hogy egy bizonyos forma szerint alakítsd őket.  Osho

 

 

Okosabban kéne élni, annyit mondhatok,
Nem az a bolond, ki megbámul egy csillagot.
  Apostol

 

 

Ne szólj, szám, és nem fáj fejem,
Bolond, ki sokat beszél.
Csak arra figyelj, véletlenül
Cinkos ne legyél!
 Bródy János

 

 

Szerelmes vagy, bolond barátom! Nem csupán az életbe, ráadásként a lányba is! Vavyan Fable

 

 

Nincs fülem többé, mégis beszélj hozzám,
tökéletesen értelek.
Míg éltem, nem érthettelek,
annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd,
persze nekem is: két bolond.
De ha most kérdezel,
gömbölyü csöndem felel.
 Weöres Sándor

 

 

A bölcs király tiszteli udvari bolondját, az okos bolond tiszteletlen a királlyal szemben. Balázs Tibor

 

 

Ha elúszott a hajó, csak a bolond úszik utána. Én világéletemben bolond voltam.  Nagy Hal c. film

 

 

Egy nap Buddhát halálosan megfenyegette Angulimal, a bandita.
- Akkor légy olyan kedves, és teljesítsed utolsó kívánságomat - kérte Buddha. - Vágd le azt az ágat.
A bandita kardjának egyetlen suhintásával levágta, majd azt kérdezte:
- És most?
- Tedd vissza! - kérte Buddha.
A bandita felnevetett:
- Ha azt hiszed, hogy ezt bárki is meg tudná tenni, hát bolond vagy.
- Ellenkezőleg. Te vagy a bolond, amiért azt hiszed, hogy hatalmas vagy, mert sebesíteni és rombolni tudsz. Pedig az gyerekjáték. Aki igazán hatalmas, teremtésre és gyógyításra képes.

A dühöngő kos képes egy falat ledönteni, de még egy rést sem tud helyrehozni.
 Anthony de Mello

 

 

Minden szektában vannak bolondok, és szélhámosok; miért higgyek rejtélyekben, amit senki nem ért, csak azért, mert olyan emberek írták, akik az őrületet választották inspirációként, és Evangélistáknak mondták magukat? George Gordon Noel Byron Forrás: www.citatum.hu

Bolond szólás-mondás

Mindig a holnapra mosolygok,
Elvágyom onnan, ahol bolygok,
Úgy vágytam ide s most már szállnék.
Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.
 Ady Endre

Néznéd, amint a Nap zizegve
Csillagokat hint a vizekre.
(...)
Látod kigyúlni mosolyát,
S nem várhatsz, menned kell tovább.
Hogy élhetsz így, szegény bolond,
Hogy egyre hajszol, űz a gond?
 William Henry Davies

 

 

 

A rágalomra nincs semmilyen gyógyszer itt:
Hát bolond, aki a pletykára hederít.
Igyekezzünk tehát okosan élni s tisztán,
S ne törődjünk vele, hogy mit fecseg a hitvány.
  Moliére

 

 

Csak a hülye mondja a lángésznek, hogy bolond. Juhász Gyula

 

 

Mily bolondok vagyunk! "Semmittevéssel múlt el az élete" - mondjuk. Vagy: "Semmit sem csináltam ma." Semmit? Hiszen éltél! Ez nem csupán alapvető, de legdicsőbb foglalkozásod is. Michel de Montaigne

 

 

Bolond és helytelen elesett katonáinkat gyászolni. Inkább meg kellene köszönnünk Istennek, hogy mennyien élünk még. George Smith Patton

 

 

 

Miután minden újabb generációnak megtanítják, hogy a vallásos kijelentéseket nem kell úgy igazolni, ahogy mindegyik másikat, a civilizációban még ma is hemzsegnek a bolondok seregei. Még ma is képesek vagyunk halálba menni ősi írások miatt. Sam Harris

 

 

Sohasem vallottam neki szerelmet szavakkal, de ha a pillantások beszélni tudnak, a sült bolond is kitalálhatta, hogy fülig szerelmes vagyok. Végre megértett és viszonozta pillantásomat - minden pillantások legédesebbikével. Mit tettem azonban én? Szégyenkezve vallom be, hogy fagyosan magamba húzódtam, mint egy csiga. Minden pillantására hidegebb lettem, és beljebb húzódtam csigaházamba, úgyhogy szegény kis ártatlan maga sem tudta végül, nem káprázott-e a szeme, és mert képzelt tévedése zavarba ejtette, igyekezett anyját távozásra rábeszélni. Szeszélyes viselkedésemmel szívtelen kalandor hírébe keveredtem: én tudom csak milyen méltatlanul. Emily Bronte

 

 

Ne hagyd az álmok jussát,
szebbeket álmodik a bölcsnél a bolond!
 Charles Baudelaire

 

 

Végül is mindnyájan azért vagyunk a földön, hogy nevessünk. Amelyik napon nem nevetünk, az elveszett nap. Aztán meg az az egyetlen nyugtató, amelynek nincs mellékhatása. A nevetés nem öl: hiszen mind élünk. Ahogy a kínaiak mondják: legyél szegény vagy gazdag, elégedj meg a sorsoddal, mert bolond az, aki nem neveti ki a körülményeket. Temesi Ferenc

 

 

A szerelem a bolond bölcsessége és a bölcs bolondsága. Samuel Johnson

 

 

A bölcs embernek nincs szüksége tanácsra, a bolond meg úgysem fogadja meg. Benjamin Franklin

 

 

A legbölcsebb ember is húzza meg magát szerényen. Mert miből áll a nagy bölcsessége? Talán abból, hogy legfeljebb egy félrőffel tovább lát a másiknál, a közönséges eszűnél, egy félrőffel, egy olyan horizontba, amely egy billió mérföldre terjed. Az egész mély látás csak egy valamivel kisebb vakság. Hát érdemes ezért a csekélységért annyi hűhót csinálni? Szétosztályozni az embereket, hogy ezek az okosak, emezek a nem okosak, azok a bolondok, mintha a mákszemeket szétraknák: kis mákszemek, nagy mákszemek. Mikszáth Kálmán

 

 

Bolond az, aki a saját világában él. Én bolond akarok maradni, és úgy akarom élni a életemet, ahogy megálmodom, nem pedig úgy, ahogy mások elvárják. Paulo Coelho

 

 

Bolond lyukból bolond szél fúj.

 

 

Egy idézet gyémánt a bölcs ember ujján, de kavics a bolond kezében. Joseph Roux

 

 

Aki először szeret,
bár nem boldog: Isten az.
Aki másodszor szeret
boldogtalanul: bolond.
 Heinrich Heine

 

 

Szép felé száll a füst, de bolond, aki állja. Forrás: www.citatum.hu